RAB

RAB- en forkortelse for Registreret Alternativ Behandler

Ordningen er en frivillig brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. 

Det er den enkelte faglige forening, som skal kontrollere om den alternative behandler opfylder de uddannelsesmæssige krav som Sundhedsstyrelsen stiller til registreringen. 

For at kunne opretholde RAB registreringen skal behandleren vedligeholde samt opdatere sin viden i et relevant omfang. Dette gælder både for nyuddannede samt for ældre uddannede, hvor undervisningen opfyldte de daværende krav.

En RAB-registreret behandler skal desuden opfylde reglerne for god klinisk praksis samt giver sin klient en klagemulighed i form af foreningen.

Foreningen for Praktiserende Biopater og Naturopather er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere sine medlemmer. Mere om ordningen samt vores registrering kan du læse om nedenfor.

Du finder ansøgningsskemaer til RAB registrering længere nede på denne side.


Foreningens krav til RAB registrering 

Foreningen af Praktiserende Biopater og Naturopather er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at kunne RAB registrere sine medlemmer. Kravene til selve registreringen findes i Bekendtgørelsen på Retsinformation.dk (§10 om Uddannelses- og eksamenskrav). Selve loven er fra maj 2004 og seneste revidering er trådt i kraft pr. 13. juni 2017. Ændringerne i loven har bl.a. indflydelse på fordeling af lektioner som e-learning i forhold til klasselektioner samt eksamensform.

Krav til nyuddannede

Som forening stiller vi krav om, at nyuddannede som minimum skal opfylde de krav, der står i Bekendtgørelsens §10, nærmere betegnet er det følgende:


 • Uddannelsen skal indeholde minimum 660 undervisningslektioner á 45 minutters varighed, hvoraf de 300 lektioner er i basisfaget: Anatomi, fysiologi og sygdomslære.

 • E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold. 

 • Undervisningen skal, i hvert enkelt fag, som minimum være ved 70% klasseundervisning samt eksamen ved personligt fremmøde og kun med 30% e-learning.

 • Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. 

 • Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningslektioner i det primære fagområde (biopatisk grundmodul). Derudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer).

 • Foreningen stiller krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære. Den afsluttende eksamen skal være med ekstern censor.


I forhold til selve eksaminationen stiller foreningen krav om, at eleven skal vise selvstændighed, faglig indsigt samt forståelse for klientens problematik. 

Er foreningen i tvivl om eksaminationen, kan foreningen om nødvendigt forestå eksamen.

I forhold til selve eksamensbeviset, ønskes udspecificeret lektionstal for alle indgåede fag. Evt. merit, bedes dokumenteret samt anført på eksamensbeviset.


Andre relevante krav i fht. RAB registrering:​

 • Førstehjælpskursus á minimum 12 timer med genopfriskning af Hjerte-Lungeredning og Hjertestart (4 timer) hvert 3. år

 • Fagrelevant uddannelse inden for det primære fag som kan  dokumenteres med minimum 40 timer/lektioner á 45 minutter ved ansøgning om fornyelse af RAB hvert 3. år,
  Timer/lektioner kan ikke overflyttes til kommende år.


Krav til uddannelse af ældre dato

Foreningen vil bede om dokumentation for, at ansøgerens uddannelse er tidssvarende, vedligeholdt og opdateret i relevant omfang. 

FORENINGENS KRAV TIL RAB REGISTRERING

Foreningen af Praktiserende Biopater og Naturopather er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at kunne RAB registrere sine medlemmer. Kravene til selve registreringen findes i Bekendtgørelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Selve loven er fra maj 2004 og seneste revidering er trådt i kraft pr. 13. juni 2017. Ændringerne i loven har bl.a. indflydelse på fordeling af lektioner som e-learning i forhold til klasselektioner samt eksamensform.

KRAV TIL NYUDDANNEDE

Som forening stiller vi krav om, at nyuddannede som minimum skal opfylde de krav, der står i Bekendtgørelsens §10, nærmere betegnet er det følgende:


 • Uddannelsen skal indeholde minimum 660 undervisningslektioner á 45 minutters varighed, hvoraf de 300 lektioner er i basisfaget: Anatomi, fysiologi og sygdomslære.

 • E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold. 

 • Undervisningen skal, i hvert enkelt fag, som minimum være ved 70% klasseundervisning samt eksamen ved personligt fremmøde og kun med 30% e-learning.

 • Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. 

 • Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningslektioner i det primære fagområde (biopatisk grundmodul). Derudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer).

 • Foreningen stiller krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære. Den afsluttende eksamen skal være med ekstern censor.


I forhold til selve eksaminationen stiller foreningen krav om, at eleven skal vise selvstændighed, faglig indsigt samt forståelse for klientens problematik. 

Er foreningen i tvivl om eksaminationen, kan foreningen om nødvendigt forestå eksamen.

I forhold til selve eksamensbeviset, ønskes udspecificeret lektionstal for alle indgåede fag. Evt. merit, bedes dokumenteret samt anført på eksamensbeviset.

ANDRE RELEVANTE KRAV VED RAB REGISTRERING


 • Førstehjælpskursus á minimum 12 timer med genopfriskning hvert 3. år.
 • Fagrelevant uddannelse inden for det primære fag som kan  dokumenteres med minimum 40 timer/lektioner á 45 minutter ved ansøgning om fornyelse af RAB hvert 3. år,
  Timer/lektioner kan ikke overflyttes til kommende år.

KRAV TIL UDDANNELSE AF ÆLDRE DATO

Foreningen vil bede om dokumentation for, at ansøgerens uddannelse er tidssvarende, vedligeholdt og opdateret i relevant omfang. 


unsplash