Hvis du ønsker at klage

Står du i en situation, hvor du ønsker at indgive en klage over et af foreningens medlemmer (fx over den behandling, som du har fået) bedes du kontakte foreningen. ​


Klagen skal være skriftlig og indsendes til foreningen på info@naturophyto.dk.​

Formanden vil sørge for at din klage bliver formidlet videre til foreningens klageorgan - Etisk Råd. Der sendes samtidig med kvittering til afsender på, at klagen er videre sendt til Etisk råd. ​


Etisk råd fremsender kopi af klagen til den indberettede part. ​Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen indenfor 4 uger efter anmodningens modtagelse.


Etisk Råd skal indhente de relevante oplysninger til sine afgørelser. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser.
Alle trufne afgørelser skal være skriftlige og begrundede.


Viser der sig senere at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, giver det adgang til at genoptage sagen inden for en frist på 2 år fra den dag, afgørelsen er meddelt.​

Se også foreningens vedtægter omkring Etisk Råd findes i §17 https://naturophyto.dk/rab/vedt-gter

​​​


Etisk råd består af

Silke Petersen (biopat og naturopath ibm)
Marianne Palm (biopat og naturopath ibm)


Indsend klage

 
 
 
 
 
unsplash